Nyíri Kristóf:
 
 

Hagyomány és képi gondolkodás

A hagyomány filozófiájához
Textus és tradíció
Képzet, gesztus, kép
Képi hagyományozás
Hagyomány a multimédia korában


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

A hagyomány filozófiájához


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
Nyíri Kristóf, "Hagyomány és gyakorlati tudás". Medvetánc 1985/4-1986/1.

Gilbert Ryle, The Concept of Mind, London: Hutchinson's University Library, 1949.

Michael Polányi, Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy (1958), London: Routledge & Kegan Paul, 1983.

Karl R. Popper, "Towards a  Rational Theory of Tradition" (1948), Conjectures and Refutations c. kötetében, London: Routledge & Kegan Paul, 1972.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Nyíri Kristóf, "A hagyomány filozófiájához", Világosság 1988/8-9.

E. Shils, "Tradition and Liberty: Antinomy and Interdependence", Ethics LXVIII/3 (1958. ápr.).

"… true individualism affirms the value of the family and all the common efforts of the small community and group, that it believes in local autonomy and voluntary associations… … Quite as important for the functioning of an individualist society as these smaller groupings of men are the traditions and conventions which evolve in a free society…" (F.A. Hayek, "Individualism: True and False" [1945], Hayek Individualism and Economic Order c. kötetében, London: Routledge & Kegan Paul, 1949.) 

"Bewußte 'Erinnerung' stellt die Auflösung, ja die eigentliche Tötung der lebendigen Tradition dar." (Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, 8. kiad., 1928.)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J. C. Nyíri:

THE CONCEPT OF TRADITION 
 

CONTENTS

CHAPTER 1: "Tradition" and related terms: a semantic survey
CHAPTER 2: Tradition and social organization
CHAPTER 3: "Culture" vs. "civilization"
CHAPTER 4: History and the character of nations 
CHAPTER 5: Constraints on variety: cultural universals
CHAPTER 6: The role of tradition
           a. Customs and statutes in law
           b. Usage and contrivance in language
           c. Style and change in art
           d. Paradigms and revolutions in science
           e. Freedom and drill in education
CHAPTER 7: Deviance and conformity
CHAPTER 8: Epistemological issues 
           a. The problem of rule-following
           b. Theoretical vs. practical knowledge
           c. Tradition and reason
           d. Tradition and creativity
           e. Tradition and artificial intelligence
CHAPTER 9: Summing up: "weak" vs. "strong" traditionalism


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Richard Dimler, S.J., "Word Processing and the New Electronic Language", Thought - Fordham University Quarterly, 1986. decemberi szám.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ong, Walter J., Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, London: Methuen, 1982.

Eric Havelock, Preface to Plato, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1963, és utóbb különösen: Eric Havelock, The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present, New Haven: Yale University Press,1986.

Jack Goody és Ian Watt, "The Consequences of Literacy" (1963), a Goody által szerkesztett Literacy in Traditional Societies c. kötetben, Cambridge: Cambridge University Press, 1968.

Hajnal István, "Irásbeliség, intellektuális réteg és európai fejlődés", a Károlyi Emlékkönyvben (1933), ill. Etienne Hajnal, "Le rôle social de l'écriture et l'évolution européenne", Revue de l'Institut de Sociologie Solvay, Bruxelles, 1934.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

.
Textus és tradíció
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyíri Kristóf, "Hagyomány és bürokratikus folklór: A magyar tanulságok", Világosság 1992/7, 488. sk. o. –  A tanulmány eredetileg angolul íródott: "Tradition and Bureaucratic Lore: Lessons from Hungary", a B. Smith által szerkesztett Philosophy and Political Change in Eastern Europe c. kötetben, La Salle, Ill.: Open Court, 1993.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Riesman, The Oral Tradition, the Written Word and the Screen Image, Yellow Springs, Ohio: Antioch Press, 1956.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kristóf Nyíri, 
"Introduction: Notes towards a Theory of Traditions", 
az ugyanő által szerkesztett Tradition c. kötetben, Bécs: IFK, 1995
.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kristóf [J.C.] Nyíri

The Stateless Society:
Tradition in the Network Age

CONTENTS

Preface

Chapter 1: Concepts of Tradition 
  Traditional vs. Rational 
  The Nietzschean Heritage 
  What Dictionaries Say 

Chapter 2: Tradition and the Orality/Literacy Paradigm 
  From Havelock to Ong 
  The Impact of Writing 

Chapter 3: States, Nations, and National Traditions 
  The Notion of the State 
  States and Communication 
  Functions of the State 
  The Emergence of the Modern Nation-State 
  National Traditions

Chapter 4: Globalization and the Nation-State 
  Nation-States under Threat
  New Functions for the State

Chapter 5: Tradition in the Network Age
  Constancy of Places
  Permanence of Documents
  Fidelity in Persons 
  Stabilitates 

Appendix I: Austro-Hungarian Philosophies of Communication
Appendix II: Castells on States and Communities in the Information Age
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Merlin Donald, Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991. – Magyar kiadása: Az emberi gondolkodás eredete, ford. Kárpáti Eszter, Budapest: Osiris Kiadó, 2001.

Rudolf Arnheim, Visual Thinking, Berkeley: University of California Press, 1969.

William M. Ivins, Jr., Prints and Visual Communication, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1953. Magyar kiadása: A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció, fordította Lugosi Lugo László, Budapest: Enciklopédia Kiadó, 2001.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Christoph Nyíri, "Konservativ sein im Zeitalter des Internets", a W. Hogrebe által szerkesztett Philosophia Hungarica c. kötetben, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2001.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tájékozódásaimban a legutóbbi időben különösen sok segítséget kaptam Bacsó Bélától, Benczik Vilmostól, Bindorffer Györgyitől, Boros Gábortól, György Pétertől, Kondor Zsuzsannától, Kocziszky Évától, Marosi Ernőtől, Nyírő Andrástól, Pléh Csabától és Sándor Klárától.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.

Képzet, gesztus, kép

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Antonio R. Damasio, Descartes tévedése: Érzelem, értelem és az emberi agy, fordította Pléh Csaba, Budapest: AduPrint, 1996. Eredeti kiadása: Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: Grosset / Putnam, 1994.

Maurice E.F. Bloch, How We Think They Think: Anthropological Approaches to Cognition, Memory, and Literacy, Boulder: Westview Press, 1998.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critchley, “Kinesics – Gestural and Mimic Language: An Aspect of Non-Verbal Communication”, Aphasiology and Other Aspects of Language c. gyűjteményes kötetében, London: Edward Arnold, 1970, 297. o. A “Kinesics”-tanulmány, részben, Critchley The Language of Gesture című, jóval korábbi könyvén (London: Arnold, 1939) alapszik. – Részletesebben ismertetem Critchley, továbbá David Efron (Gesture and Environment, New York: King's Crown, 1941, újranyomtatva 1972: Gesture, Race and Culture, The Hague: Mouton) vonatkozó nézeteit “Bevezetés a kommunikációfilozófiába” c. virtuális stúdiumvázlatomban, ld. http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/bevkm_long.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

A süketnémák természetes jelbeszéde.

  Balra: az "égbolt" jele.
  Jobbra: az "amott" jele.
                                      (Critchley nyomán) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosemary Sassoon - Albertine Gaur, Signs, Symbols and Icons: Pre-history to the Computer Age, Exeter: Intellect Books, 1997.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Trois Frčres barlang: varázsló-figura. Jean Vertut felvétele.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Kalahari sziklaművészet - absztrakt emberalakok. John E. Pfeiffer, The Creative Explosion nyomán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Karl Sittl, Die Gebärden der Griecher und Römer (Leipzig: Teubner, 1890) nyomán.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Görög vázakép. Aby Warburg nyomán.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albrecht Dürer rajza. Aby Warburg nyomán.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.
 
Képi hagyományozás

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pléh Csaba, "Donald, A Mind So Rare", a Nyíri Kristóf által szerkesztett A 21. századi kommunikáció új útjai: Tanulmányok c.kötetben, Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete, 2001.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicholas  Humphrey, “Cave Art, Autism, and the Evolution of the Human Mind”, Cambridge Archeological Journal 8:2 (1998).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oroszlánok perspektivikus ábrázolásban. 
Chauvet barlang, Dél-Franciaország. 
Mintegy 31.000 évvel ezelőtti leletek.
J.-M. Chauvet – E.B. Deschamps – C. Hillaire, Dawn of Art: The Chauvet Cave. The Oldest Known Paintings in the World. New York: Harry N. Abrams, Inc., 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ló perspektivikus ábrázolásban. Chauvet barlang.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A lovak panelje. Chauvet barlang.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humphrey nyomán:
A lovak panelje, Chauvet barlang. 

Humphrey nyomán:
Lovak - a hároméves Nadia rajza.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Kereszt. Chauvet barlang.

 
 
 
 
 

  
 


 

Keresztek - Carl G. Liungman, Dictionary of Symbols nyomán

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Kopt kereszt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forrás:
Nyírő András, "Miért jó az oplogó? Az új vizuális népművészetről", a A 21. századi kommunikáció új útjai: Tanulmányok c.kötetben.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Bölény-kép. Niaux barlang.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Háromféle naturalisztikus nyíl-alakzat Cosquer tengeralatti barlangban, Marseilles közelében. A barlangban eddig 16.000 és 26.000 éves leleteket azonosítottak. Forrás: Jean Clottes – Jean Courtin, The Cave Beneath the Sea: Paleolithic Images at Cosquer. New York: Harry N. Abrams, Inc., 1996. (Eredetileg franciául, 1994.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naturalisztikus nyíl-alakzatok Cosquer barlangban.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Két nyílforma alakzat, meghatározatlan fajtájú állat nyakába fúródva. Cosquer barlang.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forrás: Nagy oplogó könyv 2., szerk. 777sms team. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forrás: 
Ernst Gombrich, “Pictorial Instructions”, a szerző The Uses of Images: Studies in the Social Function of Art and Visual Communication c. kötetében, London: Phaidon Press, 1999.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Colin Beardon: "férfi a városba megy"

 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colin Beardon: "férfi a városba megy" - animáció

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Történelem—kép: Szemelvények a múlt és művészet kapcsolatáról Magyarországon. Szerk. Mikó Árpád és Sinkó Katalin, Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 2000.

Hans Belting, Bild und Kult, 1990. – Kép és kultusz, Budapest: Balassi Kiadó, 2000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Erwin Panofsky, "Ikonográfia és ikonológia: bevezetés a reneszánsz művészet tanulmányozásába", Panofsky A jelentés a vizuális művészetekben c. kötetében, Budapest: Gondolat, 1984.

Jack Goody és Ian Watt, "The Consequences of Literacy" (1963).

Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

William M. Ivins, A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aszparágusz, a Pseudo-Apuleius-ból
Gladiolusz, a Gart der Gesundheit-ból
(Ivins nyomán)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laokoón-fej ábrázolások 1527 előttről, 1544-ből és 1606 körülről (Ivins nyomán)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
Hagyomány a multimédia korában

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 

Paul Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, München: Beck, 1987.

Barbara Maria Stafford, Good Looking: Essays on the Virtue of Images, Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

Mitchell Stephens, The Rise of the Image and the Fall of the Word, New York: Oxford University Press, 1998.

Arthur Koestler, A teremtés, Budapest: Európa Könyvkiadó, 1998. (Eredetileg: The Act of Creation, London: Hutchinson, 1964.)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

Animáció